FANDOM


最近更改選項
顯示最近1 | 3 | 7 | 14 | 30天內最新的50 | 100 | 250 | 500次改動。
隱藏小編輯 | 顯示機器人的編輯 | 隱藏匿名用戶的編輯 | 隱藏已登入用戶的編輯 | 隱藏我的編輯 | 隱藏 折頁式顯示模式 | 隱藏項日誌
顯示自2020年8月12日 (三) 09:48以來的新更改
   

2020年8月11日

+-     13:52 (上載紀錄)‎ . . [Kaleneko‎ (2×)]
     13:52 . . Kaleneko (訊息牆 | 貢獻) 已上載「檔案:Sztnew02.jpg」 ‎
     13:52 . . Kaleneko (訊息牆 | 貢獻) 已上載「檔案:Sztscene04.jpg」 ‎
      13:41 湯姆熊板橋麗寶店‎ (差異 | 歷史) . . (+60)‎ . . Kaleneko (訊息牆 | 貢獻) (鼔況更新)
+-     13:09 首頁‎‎ (3次更改 | 歷史) . . (+194)‎ . . [Kaleneko‎ (3×)]
     13:09 (目前 | 先前) . . (+27)‎ . . Kaleneko (訊息牆 | 貢獻) (管理員碎碎念: )
     13:08 (目前 | 先前) . . (0)‎ . . Kaleneko (訊息牆 | 貢獻) (管理員碎碎念: ) (VisualEditor)
     13:05 (目前 | 先前) . . (+167)‎ . . Kaleneko (訊息牆 | 貢獻) (新增碎碎念)
      12:56 墾丁六福莊泡湯渡假旅館‎ (差異 | 歷史) . . (-24)‎ . . Kaleneko (訊息牆 | 貢獻)
      12:55 墾丁凱撒大飯店‎ (差異 | 歷史) . . (-19)‎ . . Kaleneko (訊息牆 | 貢獻)
      12:55 大板根森林溫泉酒店‎ (差異 | 歷史) . . (-20)‎ . . Kaleneko (訊息牆 | 貢獻)
      12:54 頑皮世界野生動物園‎ (差異 | 歷史) . . (-21)‎ . . Kaleneko (訊息牆 | 貢獻)

2020年8月10日

      07:59 大板根森林溫泉酒店‎ (差異 | 歷史) . . (+20)‎ . . 210.68.47.50 (訊息牆) (增加分類)
      07:58 墾丁凱撒大飯店‎ (差異 | 歷史) . . (+19)‎ . . 210.68.47.50 (訊息牆) (增加分類)
+-     07:57 墾丁六福莊泡湯渡假旅館‎‎ (2次更改 | 歷史) . . (+24)‎ . . [210.68.47.50‎ (2×)]
     07:57 (目前 | 先前) . . (0)‎ . . 210.68.47.50 (訊息牆) (機台鼓況: ) (VisualEditor)
     07:54 (目前 | 先前) . . (+24)‎ . . 210.68.47.50 (訊息牆) (增加分類)
      07:53 頑皮世界野生動物園‎ (差異 | 歷史) . . (+19)‎ . . 210.68.47.50 (訊息牆) (VisualEditor)

2020年8月7日

      13:13 迪諾台南國花店‎ (差異 | 歷史) . . (+155)‎ . . Kaleneko (訊息牆 | 貢獻) (鼔況更新)

2020年8月6日

      14:57 墾丁六福莊泡湯渡假旅館‎ (差異 | 歷史) . . (+23)‎ . . Kaleneko (訊息牆 | 貢獻) (在一間慢慢被鼓眾們遺忘的邊境店)
      13:43 湯姆熊台南南紡店‎ (差異 | 歷史) . . (+55)‎ . . Andy1020 (訊息牆 | 貢獻) (VisualEditor)
+-     13:39 (上載紀錄)‎ . . [Andy1020‎ (2×)]
     13:39 . . Andy1020 (訊息牆 | 貢獻) 已上載「檔案:IMG 0727.jpg」 ‎
     13:37 . . Andy1020 (訊息牆 | 貢獻) 已上載「檔案:IMG 0726.jpg」 ‎

2020年8月5日

+-    14:44 老虎新竹愛買店‎‎ (3次更改 | 歷史) . . (+800)‎ . . [Kaleneko‎ (3×)]
     14:44 (目前 | 先前) . . (+184)‎ . . Kaleneko (訊息牆 | 貢獻) (新增照片)
     14:34 (目前 | 先前) . . (+272)‎ . . Kaleneko (訊息牆 | 貢獻) (鼔況更新)
    14:21 (目前) . . (+344)‎ . . Kaleneko (訊息牆 | 貢獻) (以內容「== '''店家資訊''' == *別名: *地址: *交通位置: *電話: *營業時間: *年齡限制: *代幣價格: *其它: == '''機台鼓況''' == ...」創建新頁面) (VisualEditor)
+-     14:43 (上載紀錄)‎ . . [Kaleneko‎ (2×)]
     14:43 . . Kaleneko (訊息牆 | 貢獻) 已上載「檔案:Szlh12A01.jpg」 ‎
     14:43 . . Kaleneko (訊息牆 | 貢獻) 已上載「檔案:Szlhscene01.jpg」 ‎
      13:44 紅帽象台中廣三店‎ (差異 | 歷史) . . (-6)‎ . . Kaleneko (訊息牆 | 貢獻) (鼔況更新)
      13:39 哈啦星球公館店‎ (差異 | 歷史) . . (+61)‎ . . Kaleneko (訊息牆 | 貢獻) (鼔況更新)
除非特別說明,社區內容使用CC-BY-SA 授權許可。